Social time preference rate

Д. Түвшинжаргал багшийн хичээл (Байгаль орчин ба нөөцийн эдийн засаг) дээр хийсэн бие даалт.