Banking industry - Банкны аж үйлдвэр | МБХ

Монголын банкны холбооноос улирал тутам гаргаж эхлээд байгаа банкны салбарын өсөлтийн талаар мэдээлдэг "Банкны аж үйлдвэр" тайлантай

Монгол хэлээр энд дарж
Англи хэлээр энд дарж танилцаарай.