Форекс зах зээлийн талаарх е-номнууд

Форексийн талаарх е-номнуудыг татаж авах боломжтой боллоо. Эдгээр форекс е-номнууд нь форекс зах зээл, техник болон суурь шинжилгээнүүдийн талаарх үндсэн мэдээллүүдээр хангана. Эдгээр бүх номнууд нь шинэ форекс арилжаачидад зөвлөгч байж чадах ба туршлагатай арилжаачидад тийм ч хэрэгтэй биш байж болно :-).

Бүх форекс е-номнууд нь .pdf форматтай байгаа. Эдгээр е-номнуудыг нээхэд Adobe Acrobat Reader шаардлагатай. Зарим е-номнуудыг зиплсэн :-) (zipped) байгаа.

Эхлэн суралцагчидад зориулсан форекс номнууд

Candlesticks For Support And Resistance — John H. Forman. Лаа хэлбэрийн графикийн үндсэн мэдээлэллүүдийн талаар

Online Trading Courses —Jake Bernstein. хамгийн анхан шатны хичээл

Commodity Futures Trading for Beginners —Bruce Babcock.

Hidden Divergence —Barbara Star, Ph.D.

Peaks and Troughs —Martin J. Pring.

Reverse Divergences And Momentum —Martin J. Pring.

Strategy:10 — W. R. Booker болон Co. бага эрсдэл, өндөр өгөөжтэй форекс арилжааны стратегийн талаар

The NYSE Tick Index And Candlesticks —Tim Ord.

Trend Determination — John Hayden.

The Original Turtle Trading Rules — OrignalTurtles.org.

Introduction to Forex—1st Forex Trading Academy. Форекс зах зээл дээр өргөн хэрэглэгддэг стратегиудын талаар болон эдгээр стратегиудыг амжилттай хэрэглэхэд шаардлагатай алхамууд болон хэрэгсэлүүдийн талаар

The Six Forces of Forex —Scott Owens. Форекс арилжааны үндсэн болон гол асуудалуудын талаар жижиг е-ном

Study Book for Successful Foreign Exchange Dealing —Royal Forex.

Forex. On-Line Manual for Successful Trading — unknown author. Техник болон үндсэн шинжилгээнүүдийн техникүүдийн талаар маш нарийн мэдээллүүдийг агуулсан.

18 Trading Champions Share Their Keys to Top Trading Profits — FWN. Форекс эхлэн суралчигчидад зориулсан шилдэг 18 арилжаачны нууцын талаар

The Way to Trade Forex — Jay Lakhani. Шинэ арилжаачидын ажиллаж чадах хэмжээний зарим техник болон стратегуудын талаар

The Truth About Fibonacci Trading — Bill Poulos. Fibonacci-ийн дарааллын талаарх үндсэн мэдээ баримтууд болон форекс арилжааны хэрэглээний талаар

Ерөнхий форекс зах зээлийн талаарх номнууд

Энэ хэсэг дэхь эдгээр форексийн номнууд нь форекс болон санхүүгийн арилжаануудын ерөнхий ойлголтуудын талаарх өгүүлнэ. Мөн энэ хэсгийн онцлог нь зөвхөн эхлэн суралцагчидад биш туршлагатай арилжаачидад ч форекс зах зээл дээрх өөрсдийн мэдлэгээ дээшлүүлэх болон мөн шинэ зүйлсийг сурч мэдэхэд туслах болно.

Screen Information, Trader Activity, and Bid-Ask Spreads in a Limit Order Market — Mark Coppejans болон Ian Domowitz. Limit Order буюу хязгаартай захиалгыг ашиглаж арилжаанд оролцох.

Strategic experimentation in a dealership market — Massimo Massa болон Andrei Simonov.

Limit Orders, Depth, and Volatility —Hee-Joon Ahna, Kee-Hong Baeb болон Kalok Chan нар.

Reminiscences of a Stock Operator — Edwin Lefevre. Санхүүгийн арилжааны шилдгийн шилдэг ном

Market Profile Basics —Jayanthi Gopalakrishnan.

Quote Setting and Price Formation in an Order Driven Market —Puneet Handa, Robert Schwartz болон Ashish Tiwari.

Phantom of the Pits — Arthur L. Simpson. Зах зээл болон арилжааны талаарх ерөнхий ойлголтууд

An Introduction to Market Profile and a User's Guide to Capital Flow Software —J. Peter Steidlmayer болон Ted Hearne.

The Effect of Tick Size on Volatility, Trader Behavior, and Market Quality —Tavy Ronen болон Daniel G. Weaver.

Trading as a Business —Charlie Wright.

What Moves the Currency Market? —Kathy Lien. Богино болон урт хугацаанд арилжаанд оролцох хэлбэрээ сонгоход туслах эдийн засгийн хүчин зүйлсийн талаар

Macroeconomic Implications of the Beliefs and Behavior of Foreign Exchange Traders —Yin-Wong Cheung болон Menzie D. Chinn.

All About the Foreign Exchange Market in the United States —Sam Y. Cross. 1998 онд Нью-Иоркийн Холбооны Нөөцийн Банкны санаачилсан форекс зах зээлийн ерөнхий дүгнэлт

Арилжааны үе дэхь сэтгэл зүйн талаарх номнууд

Форекс арилжаачидын хувьд сэтгэлийн хөдөлгөөнөө барьж байх нь маш чухал байдаг. Энэ хэсгээс форекс арилжаанд оролцоход сэтгэл зүй болон санхүүгийн арилжааны үе дэх сэтгэл хөдлөлөө хянах талаарх номнуудыг унших боломжтой. Ингэснээр өөрийгөө удирдаж тайван байлгах болон арилжааны урт хугацааны зорилгоо тодорхойлоход суралцах болно. Эдгээр номнууд нь бүх түвшиний арилжаачидад зөвлөгч байж чадна.

A Course in Miracles — unknown author. Магадлалын талаарх Христийн онол, дүгнэлт

Thoughts on Trading — Joe Ross. Санхүүгийн арилжааны талаарх зарим нэг ерөнхий зүйлс

Calming The Mind So That Body Can Perform —Robert M. Nideffer, Ph.D.

Emotion Free Trading — Larry Levin. Их л чухал юм шиг байна даа .

Lifestyles of the Rich and Pipped —Rob Booker & Kim Shaftner, M.D.

The Miracle of Discipline —W.R. Booker & Co.

Zoom in on Personal Trading Behavior And Profit from It —Linda Bradford Raschke.

The Woodchuck and the Possum —Rob Booker.

25 Rules Of Forex Trading Discipline —Douglas E. Zalesky.

Stop Losses Are For Sissies —W. R. Brooker & Co. Форекс арилжааны үеэр үлэмж хэмжээний алдагдлыг хэрхэн зогсоох талаар нилээд сайн бичигдсэн ном

Your Personality and Successful Trading —Windsor Advisory Services. Санхүүгийн арилжааны үеэрх сэтгэл зүй болон сэтгэл хөдлөлийн талаар

The Disciplined Trader. Developing Winning Attributes. —Mark Douglas.

2 comments:

Ganzo said...

heregtei zuils bnaa BAYARLLA .. oor shineleg zuils tawiaraa ..

Anonymous said...

Pretty! This was a really wonderful post. Thanks for providing this information.Here is my web-site ... tao of badass