... үл хамааран ... :-)Цааш унших байгаа шүү!

1 comment:

Ambaga said...

Их сайхан санагдлаа. Үнэхээр юунаас ч үл хамааран ... төлөө явж чадаж байна. Гайхалтай юм. Бид ...