Эдийн засаг-Сонголт

Эдийн засаг бол сонголтын тухай шинжлэх ухаан гэлцдэг. Харин сонголтонд нөлөөлөгч гол хүчин зүйл бол алдагдсан боломжын зардал байдаг. Алдагдсан боломжын зардлыг сонголтоор илэрхийлбэл: Сонгогдсон сонголтуудаас бусад сонголтуудыг сонгосон тохиолдолд олж болох байсан ашиг гэж хэлж болох талтай.

Энд л гэхэд есөн "сонго" язгууртай үг орсон байгааз. :-).

1 comment:

Anonymous said...

buy xanax online order alprazolam no prescription - buy xanax online illegal