1996-1997 оны байдлаар

Энэ мөн ч их түүх өгүүлэх зураг даа.
1996 оны намар
Шагдарсүрэн багштай 1б анги

1 comment:

Cricadda Trust Of India said...
This comment has been removed by the author.