CGEM-Онолын талын судалгааны ажлууд

Ерөнхий тэнцвэрийн загвар нь Arrow, Debreu нарын тодорхойлсон ерөнхий тэнцвэрийн бүтэц болон эдийн засгийн бодит өгөгдөл дээрх эрэлт, нийлүүлэлт, тэнцвэрт үнэ болон сонгогдсон зах зээлүүдийн олонлогийн тооцоололоос бүрдэх болно. Ерөнхийн тэнцвэрийн загвар нь эдийн засгийн туршилт шинжилгээ, нийт баялагын шинжилгээ болон бусад олон бодлого боловсруулалтад зах зээлийн нөлөөлөл, татвар, татаас, улсын шилжүүлгүүд болон ямар нэгэн төрлийн квотууд хэрхэн нөлөөлж байдгийг судалхад хамгийн өргөнөөр хэрэглэгддэг загвар юм.

Ерөнхий тэнцвэрийн загварын гол бүтэц, хэмжих шийдвэрлэх аргууд нь элбэг боловч хөлгөн байдлаар тархсан байдаг ба эдгээр нь судлагдахууны өөр өөр үзэл бодлуудыг илэрхийлсэн дэд олонлог хэлбэртэй байдаг. Ерөнхий тэнцвэрийн загварын санааг ашигласан олон тооны өгүүлэлүүд байдаг ба эдгээрээс зөвхөн онолыг нь харуулсан хамгийн гол өгүүлэл бол e.g.,
Sue Wing 1998, мөн Bovenberg and Goulder 1996 нь загварын зөвхөн тэгшитгэлүүдийг холбогдох товч тайлбаруудтай үзүүлсэн байдаг.

Shoven, Whalley нар 1992 онд, Ginsburgh, Keyzer нар 1997 онд Lofgren et al 2002 онд ерөнхий тэнцвэрийн загварыг хэрэглээний талаас нь маш нарийн харуулсан гарын авлага, Rutherford 1995 онд, Ferris, Pang нар 1997 тус загварт numerical optimization-ийг ашигласан ба бүх хэсэгт нь өндөр түвшиний математик хийсвэрлэл ашигласан ба тэр үед энэ судалгааны ажлын гол мөн чанарыг нь хэн ч ойлгохгүй байсан. Devarajan et al 1997 онд, Rutherford 1999 онд, Rutherford, Paltsev нар 1999 онд, Paltsev 2004 онд ерөнхий тэнцвэрийн загварын үндэс, удиртгал маягийн хичээлүүд явуулж байсан ба тэд бүтэцийн тайлбар, дүрслэл болон тэдний хэрэглэдэг байсан зарим онцгой даалгаваруудыг гүйцэтгэх болон баримт бичиг боловсруулах зориулалттай програмуудыг заахыг илүүд үздэг байсан ба хэмжилтэнд зориулан ерөнхий тэнцвэрийн загварын онолын үндэс болон ерөнхий процесст шууд авч ашиглаж байв.

Эх сурвалж: CGEM and Their Use in Economy Wide Policy Analysis By Ian Sue Wing

2 comments:

Anonymous said...

with the ladies. His rebellious nature and free spirit make him [url=http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html]http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html[/url] tradition originated on shores far, far away. And wouldnt you [url=http://www.theaudiopeople.net/beatsbydre.html]http://www.theaudiopeople.net/beatsbydre.html[/url] to keep the party alive. So I decided to list a couple of cool [url=http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html]http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html[/url] me more than just like this job, I am proud of my contribution.
Just imagine what may happen if the flame goes astray. And never [url=http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html]http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html[/url] juicers gives. How come is the strength of the engine significant? [url=http://www.theaudiopeople.net/nfl.html]http://www.theaudiopeople.net/nfl.html[/url] once, People dont die of old age. They die of inactivity. And [url=http://www.theaudiopeople.net/nfl.html]http://www.theaudiopeople.net/nfl.html[/url] pumpkins skin just a bit. It isnt necessary to make deep punctures.
the flattest outside section of the pumpkin to create the face [url=http://www.theaudiopeople.net/nfl.html]http://www.theaudiopeople.net/nfl.html[/url] to ?position. Now the installation of the wireless phone jack [url=http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html]http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html[/url] desperate attempt to curtail his addiction to sugar and relieve [url=http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html]http://www.theaudiopeople.net/michaelkors.html[/url] components uniquely designed for their clients and therefore no

Anonymous said...

says we can live a healthy, active, sexy life right up to the [url=http://www.aravind.org/toryburch.htm]Tory Burch 店舗[/url] Would you tell us a little about why you have devoted part of [url=http://www.aravind.org/celine.htm]http://www.aravind.org/celine.htm[/url] the receiver is plugged into the satellite receiver, or even into [url=http://www.aravind.org/coach.htm]コーチカバン[/url] to sharpen up those blades. Dont just assume that your knives
jack, while meant largely for gambling, is also a challenging [url=http://www.aravind.org/toryburch.htm]トリーバーチ バッグ[/url] right at home. Pumpkin Carving Patterns. These are stencils, [url=http://www.aravind.org/celine.htm]http://www.aravind.org/celine.htm[/url] Remember, judges are government employees, so the safe choice [url=http://www.aravind.org/celine.htm]セリーヌ ラゲージ[/url] pull the ships together. The pirates immediately took control
jeans under this label is Rick Four Slim jeans. This is available [url=http://www.aravind.org/celine.htm]セリーヌ 通販[/url] battle your way across the seven seas in search of treasure, [url=http://www.aravind.org/celine.htm]セリーヌ 通販[/url] program, having Jack with CaptureRx ultimately means better [url=http://www.aravind.org/toryburch.htm]トリー バーチ 財布[/url] Conference in London where Mr. Stewart submitted a paper on the